Dana 14. travnja 2017. godine održana je prva konstituirajuća sjednica Školskog odbora Osnovne škole Mače.

 

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Mače su:

1. Stjepan Špoljar - ispred osnivača

2. Tamara Herceg Babić - ispred osnivača

3. Valentina Glojnarić - ispred osnivača

4. Drago Gradečak - ispred Učiteljskog vijeća

5. Mirjana Marijić - ispred Učiteljskog vijeća

6. Tajana Sedak Benčić - iz reda roditelja

7. Ivan Herceg - iz reda radnika

 

 


Za predsjednicu Školskog odbora izabrana je gđa. Mirjana Marijić, a za zamjenicu predsjednice Školskog odbora izabrana je gđa. Tamara Herceg Babić.


Mandat članovima Školskog odbora traje 4 godine.