4

Pravila ponašanja moraju se poštovati i na internetu. Komunikacijom putem interneta se koristi velik broj ljudi, često na neodgovarajući način, zbog nepoznavanja osnovnih pravila. Stoga i kultura komuniciranja putem interneta zahtijeva učenje.

CARNET je pravila ponašanja na internetu podijelio u dvije grupe, a to su:

Internet bonton - komunikacija pojedinaca

Internet bonton - komunikacija u grupi

Pravila ponašanja na internetu zavrjeđuju i svoje web mjesto: http://www.hr-netiquette.org/pravila/