Internet Safety

Pogledajte obrazovne videosadržaje namijenjene učenicima, roditeljima i učiteljima!

1. Pet savjeta za sigurno korištenje interneta

2. Internet predatori - Grooming

3. Cyberbullying

4. Edukacijski webinar o sigurnosti na internetu