Štrok

 

OŠ Mače poziva zainteresiranu javnost na filmsku večer u prostorijama osnovne škole u Maču u petak u 18:00 sati.

 

 

 

U organizaciji učiteljice Njemačkog jezika Kristine Štrok