Transparent USKRSNI ZEČIĆI učenici 1. razreda pridružuju se lijepim željama sa svojim nacrtanim radovima koje su izradili na satu Informatike.

David Juranić Uskrs

ELENA USKRS

Erik

pAOLA

Patrik Culjak

USKRS

uskrs1

USKRSNI ZEČIĆ

USKRS PATRIK BABIĆ

USKRS VIKTOR

USKRS dAVID

LUKA USKRS