Unutar Projekta Republika Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju (Projekt) provodi se i Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (Eksperimentalni program).

Uz provedbu Eksperimentalnog programa, provedbu infrastrukturnih radova i opremanja, škole koje sudjeluju u Projektu odgovorne su i za (i) identificiranje dionika Projekta i (ii) izradu pojedinačnih planova uključivanja dionika i informiranja o Projektu i primjeni Eksperimentalnog programa.


Uključivanje dionika je proces koji se provodi tijekom cijelog trajanja Projekta te za svaku školu podrazumijeva izradu pojedinačnog Plana uključivanja dionika (Plan) na razini škole koji sadrži smjernice, načine, strategije i metode za uključivanje dionika. Kada je pravilno osmišljen i proveden, Plan podržava razvoj snažnih, konstruktivnih i međusobno uključivih odnosa koji su važni za uspješno upravljanje okolišnim i društvenim rizicima Projekta. Uključivanje dionika najučinkovitije je kada se pokrene u ranoj fazi razvoja Projekta.


Budući da sudjelovanje škola u Eksperimentalnom programu može biti podvrgnuto kritičkom pregledu javnosti i svih ostalih uključenih dionika, uključivanje dionika na način predviđen Planom može izravno doprinijeti poboljšanju i jačanju primjene Eksperimentalnog programa pružanjem
strukturiranih kanala za komunikaciju i stalnim povratnim informacijama različitih dionika.


Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan će se po potrebi ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

                                                 pdf icon transparent                                  word icon transparent1

                                          Plan uključivanja dionika           Obrazac za pritužbu

Eksperimentalni program - OSNOVNA ŠKOLA KAO CJELODNEVNA ŠKOLA: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

                                                                       pdf icon transparent