dokumenti slika

Ovdje možete vidjeti sve školske dokumente.

Kućni red OŠ Mače 2015.

Statut OŠ Mače 2015.

Statutarna odluka o izmjeni Statuta

Pravilnik o radu OŠ Mače 2015.

Pravilnik o zaštiti na radu 2015.

Odluka o upis u srednje škole

Poslovnik o radu SSD

PRAVILNIK o radu školske knjižnice

Pravilnik o zaštiti od požara

Obrazac za prijavu štete u slučaju ozljede učenika

Odluka o promjeni cijene najma školske sportske dvorane

Provedbene upute za natjecanja u školskoj godini 2016./2017.

Odluka o nastavnim i nenastavnim danima

Pravilnik o uvjetima korištenja školske sportske dvorane

Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

ŠKOLSKA GODINA 2018./2019.

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za šk.god. 2018./2019.

Kurikulum Osnovne škole Mače za šk.god. 2018./2019.

Godišnji plan rada predškole za šk.god. 2018./2019.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa za šk.god. 2017./2018.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana predškole za šk.god. 2017./2018.

 

 ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mače za 2017./2018.

Školski kurikul Osnovne škole Mače za 2017./2018.

Vremenik pisanih provjera znanja OŠ Mače - prvo polugodište šk. god. 2017./2018.

Termini konzultacija učitelja OŠ Mače i PŠ Peršaves

Godišnji plan predškole za 2017./2018.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana Osnovne škole Mače za 2016./2017.

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana predškole za 2016./2017.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Politika o zaštiti privatnosti

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Financijski dokumenti

Financijski plan za 2015. god.

Plan nabave za 2015. (novo)

Plan nabave za 2016.

REBALANS Plana nabave za 2015. (novo)

Kopija TABELA FINA. PLAN OS-2016.-1

Kopija REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.

Izvještaj - tabela Prihoda i rashoda

ZAVRŠNI RAČUN 2015.

Proračun 2016.

Financijski plan za 2017., projekcije za 2018.-2019.

Rebalans Financijskog plana za 2016.

Plan nabave za 2017.

Rebalans Plana nabave za 2016.

Završni račun 2016.

2016.- Izvršenje Financijskog plana

Rebalans Plana nabave za 2017.

Rebalans Financijskog plana za 2017.

Izvješće za razdoblje od 1.1.-30.6.2017.

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

II. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu

II. Rebalans Financijskog plana za 2017.

Financijski plan za 2018., projekcije za 2019., 2020. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2018.

Izmjene i dopune plana nabave Osnovne škole Mače za 2018. godinu

Plan nabave za 2018.

Financijski izvještaj za 2017.

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2017.

Referentna stranica Financijski izvještaj za 2017.

Polugodišnji financijski izvještaj (01.01.-30.06.2018.)

Financijski plan za 2019., projekcije za 2020. i 2021. godinu

Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.

Odluka o imenovanju likvidatora

 

 

Interni financijski akti:

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Procedura stvaranja ugovornih obveza u OŠ Mače

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u OŠ Mače

Dopuna procedure zaprimanja i provjere računa

Procedura praćenja i naplate prihoda

 

Upravljanje rizicima

Odluka o imenovanju koordinatora za rizike

 

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi - 2008.

Zakon - predškolski - izmjena

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

Zakon - srpanj 2012.

Zakon - veljača 2012.

Državni pedagoški standard - OŠ - izmjene

Državni pedagoški standard - OŠ

Zakon - srpanj 2011.

Zakoni - srpanj 2010.

Zakon - rujan 2010.