Rok za dostavu ponuda iz Poziva je 31. siječnja 2024. godine zaključno do 10,30 sati.
 
pdf icon transparent
 
word icon transparent1
 
word icon transparent1
 
pdf icon transparent
 
 
Crna linija transparent
 
 
 
Rok za dostavu ponuda iz Poziva je 31. siječnja 2024. godine zaključno do 11 sati.
 
pdf icon transparent
 
word icon transparent1
 
word icon transparent1
 
pdf icon transparent
 
 
Crna linija transparent
 
 
 

Rok za dostavu ponuda iz Poziva je 13. veljače 2023. godine zaključno do 12,30 sati.

      pdf icon transparent                                              pdf icon transparent                                          word icon transparent1               

Poziv na dostavu ponuda        Odluka o početku postupka jednostavne nabave     Prilog 2 - PONUDBENI LIST

 

                                                                      excel1                                             pdf icon transparent

                                                              TROŠKOVNIK - BC 2023              Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Crna linija transparent

 

Rok za dostavu ponuda iz Poziva je 6. veljače 2023. godine zaključno do 12 sati (bez obzira na način dostave).

 

                 word icon transparent1                         word icon transparent1                         pdf icon transparent                         word icon transparent1

         Poziv na dostavu ponuda                  Troškovnik                  Odluka o početku postupka              Ponudbeni list

 

 

pdf icon transparent

 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Crna linija transparent

 

 

Rok za dostavu ponuda iz Poziva je utorak 19. srpnja 2022. godine do 10 sati u Osnovnu školu Mače.

 

Poziv na dostavu ponuda (PDF datoteka)

Prilog 1 - ponudbeni list (Word datoteka)

Prilog 2 - Troškovnik - 2022./2023. (Excel datoteka)

 

Crna linija transparent

Rok za dostavu ponuda iz Poziva je 12. srpnja 2022. godine do 11 sati u Osnovnu školu Mače, Mače 32, 49251 Mače.

 

Poziv na dostavu ponuda (PDF datoteka)

Prilog 1 - PONUDBENI LIST (Word datoteka)

Prilog 2 - TROŠKOVNIK - 2022./2023. (Excel datoteka)

 

Crna linija transparent

   pdf icon transparent                      MicrosoftExcel icon                     word icon transparent1

Poziv za dostavu ponuda              Prilog 1 - Troškovnik           Prilog 2 - Ponudbeni list

 

Crna linija transparent