Rok za dostavu ponuda iz Poziva je 13. veljače 2023. godine zaključno do 12,30 sati.

      pdf icon transparent                                              pdf icon transparent                                          word icon transparent1               

Poziv na dostavu ponuda        Odluka o početku postupka jednostavne nabave     Prilog 2 - PONUDBENI LIST

 

                                                                      excel1                                             pdf icon transparent

                                                              TROŠKOVNIK - BC 2023              Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Crna linija transparent