Rok za dostavu ponuda iz Poziva je 6. veljače 2023. godine zaključno do 12 sati (bez obzira na način dostave).

 

                 word icon transparent1                         word icon transparent1                         pdf icon transparent                         word icon transparent1

         Poziv na dostavu ponuda                  Troškovnik                  Odluka o početku postupka              Ponudbeni list

 

 

pdf icon transparent

 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Crna linija transparent