Rok za dostavu ponuda iz Poziva je utorak 19. srpnja 2022. godine do 10 sati u Osnovnu školu Mače.

 

Poziv na dostavu ponuda (PDF datoteka)

Prilog 1 - ponudbeni list (Word datoteka)

Prilog 2 - Troškovnik - 2022./2023. (Excel datoteka)

 

Crna linija transparent