Rok za dostavu ponuda iz Poziva je 12. srpnja 2022. godine do 11 sati u Osnovnu školu Mače, Mače 32, 49251 Mače.

 

Poziv na dostavu ponuda (PDF datoteka)

Prilog 1 - PONUDBENI LIST (Word datoteka)

Prilog 2 - TROŠKOVNIK - 2022./2023. (Excel datoteka)

 

Crna linija transparent