Naručitelj: Osnovna škola Mače, pokrenuo je nabavu opskrba električnom energijom  (predmet nabave), te upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavku 3.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:  90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

                              Rok za dostavu ponuda je 29.3.2016. g. do 12.00 sati.

                                pdf icon transparent                   pdf icon transparent                pdf icon transparent            

                            Poziv na dostavu ponuda            Ponudbeni list                   Troškovnik