Naručitelj: Osnovna škola Mače, pokrenuo je nabavu opskrba plinom  (predmet nabave), te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavku 3.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:  90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

 

                        Rok za dostavu ponuda je 11. 4. 2016. godine do 14.00 sati.

                  pdf icon transparent                pdf icon transparent            pdf icon transparent            pdf icon transparent 

             Poziv na dostavu ponuda          Ponudbeni list                Troškovnik           Izjava o nekažnjavanju