Naručitelj: Osnovna škola Mače, pokrenuo je nabavu opskrba električnom energijom  (predmet nabave), te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 12., stavku 1.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Ponude primamo zaključno do 21. travnja 2017. godine do 12:00 sati.

 

                                      pdf icon transparent                      pdf icon transparent                    pdf icon transparent              

 

                                 Poziv na dostavu ponuda                    Troškovnik za el. en.                     Ponudbeni list

 

 

 ODLUKA O ODABIRU PONUDE