etwinningUčenice našeg petog i osmog razreda Ivana Herceg, Eva Macan, Lara Čižmek, Karla Benčić, Paulina Ferek i Laura Trčak, zajedno sa školskom knjižničarkom, sudjeluju u eTwinning projektu Poetry challenge (Poetski izazov), a u projekt su osim naše škole uključene i osnovne škole iz Austrije, Slovenije, Portugala i Turske.

 

Naše djevojke svakoga mjeseca moraju sastaviti pjesmu na engleskom jeziku na određenu temu pri čemu koriste zadane riječi, a za kraj projekta planirano je da sve uključene škole sastave zajedničku pjesmu o Europi. Glavni je cilj ovog eTwinning projekta da svi uključeni učenici jačaju svoje jezične i digitalne kompetencije, budući da se komunikacija između učenika odvija na engleskom jeziku korištenjem TwinSpacea - web platforme koja nudi prostor za razmjenu dokumenata, fotografija, učeničkih radova te komunikaciju putem videa ili chata.