Osnovna škola Mače raspisuje Javni natječaj za davanje na korištenje školske sportske dvorane te ostalih prostora škole.

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju poštom preporučeno ili neposredno predaju na adresi Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE/ŠKOLSKIH PROSTORA I OPREME".

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave natječaja odnosno zaključno do 1. kolovoza 2023.

      

                word icon transparent1                                     pdf icon transparent                                      word icon transparent1

              Javni natječaj                                      Javni natječaj                                     Obrazac 1